თეთრიიმერეთი

ბაგრატიონი 1882-ს ვენახები განლაგებულია ქართლის, კახეთისა და იმერეთის რეგიონებში, მეღვინეობის ტრადიციულ ზონებში და ჯამში შეადგენს 150 ჰექტარის ფართობის მაღალი დონის მევენახეობის მეურნეობას. ბაგრატიონი 1882-ს ძირითადი საწარმო მდებარეობს თბილისში, ისტორიულ შენობაში, რომელიც არის არქიტექტურული შედევრი, და აღჭურვილია უახლესი ტექნიკური დანადგარ-მოწყობილობებითა და მართვის სისტემებით.

წითელიკახეთი

საქართველო, განლაგებული შავი ზღვის სანაპიროზე, კავკასიონის მთების გარემოცვაში, ითვლება არქეოლოგების მიერ მეღვინეობის სამშობლოდ მთელი მსოფლიოსათვის და გააჩნია მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია და კულტურა ამ სფეროში. საქართველო, განლაგებული შავი ზღვის სანაპიროზე, კავკასიონის მთების გარემოცვაში, ითვლება არქეოლოგების მიერ მეღვინეობის სამშობლოდ მთელი მსოფლიოსათვის და გააჩნია მრავალსაუკუნოვანი ტრადიცია და კულტურა ამ სფეროში.

ka_GEGeorgian