``ბაგრატიონი 1882 სახეები``

პროექტის მიზანი – ფოტო მასალით გაცოცხლებული ეპოქა, “ბაგრატიონი 1882” – ის დაარსებიდან, დღემდე.

პროექტი შედგება ოთხი ნაწილისაგან.

ავტორი და შემსრულებელი: “სახელოსნო 1882” , “სამოსელი პირველი”

ნაწილი პირველი: „ზამთარი“ – მონაწილეობს მაკა ასათიანი

ka_GEGeorgian